The Millennial Gaia

 59,95

originele Gaia

Het duizendjarige Gaia-verhaal
The Millennial Gaia
Een visionaire godin sculptuur
door Oberon Zell

Dit Millennial Gaia-beeld is gemaakt van hoogwaardig koudgegoten polyresin, met de handbeschilderd en individueel gepolijst.
Polyresin bestaat uit een mix van gemalen steen (o.a. graniet, marmer, soapstone) wat wordt vermengd met een vloeibare kunsthars.

Pakketpost

Deze unieke en prachtige afbeelding van Moeder Aarde – Gaia – een ontwerp van de visionaire kunstenaar Oberon Zell, brengt al meer dan 20 jaar vreugde en inspiratie voor mensen van alle leeftijden over de hele wereld.

Uitgebreide info over Gaia

De afbeelding van Gaia, een godin voor het nieuwe millennium, (oorspronkelijk gemaakt in 1998) wordt dit betoverende stuk een “preek in steen” genoemd, met de talloze symbolen en afbeeldingen die ze toont. Als een alomvattende weergave van de geschiedenis van het leven op en binnen de aarde, brengt ze de geest van onze levende planeet over.

Je hebt de godin van de aarde in handen!

Dit prachtige beeldje, The Millennial Gaia, brengt ons evoluerende bewustzijn van de aarde in fysieke vorm. Welke taal je ook spreekt, waar ter wereld je ook vandaan komt, je kunt The Millennial Gaia in je handen houden en Haar boodschap horen. Als je bij Haar thuis, op je werk, op school of in je gebedshuis woont, zal Ze ook met jou praten. Ooit was het verkennen van het aardoppervlak te voet, te paard en per schip het grote avontuur van de mensheid. Nu, met de technologie van het nieuwe millennium, is het de manier waarop we communiceren over en zorgen voor onze planeet die onze grootste grens is, een die ons helpt een geest van eenheid en samenwerking te vinden tussen alle mensen op aarde

We hebben Moeder Aarde altijd gekend. “Van de aarde zing ik, de oudste van allemaal en moeder van de goden…”
Zo begint de Homerische Hymne aan Gaia, de Moeder Aarde. Gaia (of Gaea) is de naam die door de oude Grieken werd gegeven aan de oorspronkelijke planetaire godin die sinds het begin van het stenen tijdperk door de mensheid wordt aanbeden. Een nog oudere vorm van Haar naam, Ge, is de wortel van de namen van de Aardwetenschappen, Geologie en Aardrijkskunde.

Over de hele wereld herkennen zelfs kleine kinderen intuïtief Moeder Aarde of Moeder Natuur. Ze is het oudste en meest algemeen erkende religieuze archetype in de hele menselijke ervaring – de moeder van alle moeders.

Gebeeldhouwde afbeeldingen van Haar dateren uit de tijd van de Cro-Magnon-volkeren van 30.000 jaar geleden, en zijn te vinden op het Euraziatische continent, van Spanje tot Siberië. In Hesiodus’ Theogonie (het oude Griekse scheppingsverhaal) werd Gaia gecreëerd door Licht en Liefde vanuit de oer-kosmische Chaos. Haar eerste nakomeling was Ouranos, de hemel. Bevrucht door de kometenpijlen van Eros, baarde Gaia alle planten, dieren, titanen, goden, godinnen en natuurlijk de mensheid ter wereld. Dus Gaia is de Moeder van ons allemaal.

De Grieken bleven Haar aanbidden met gerst en honingkoeken die op heilige openingen in Haar oppervlak werden geplaatst, zelfs nadat Ze in hun mythologie als de primaire godheid was verdrongen door de binnenvallende Olympische goden. De rotsen en stenen werden “de beenderen van Gaia” genoemd. De Kretenzers noemden haar Rhea en de Lydiërs Cybele. Ze is Prithivi voor de hindoes, Yorubans van Nigeria noemen Haar Asaya, Australische stamvolken kennen Haar als Kunapipi, en in Peru is ze Pachamama. Andere volkeren hebben Haar gekend als Terra, Nu Kwa, Hertha, Neith, Mami Aruru, Papa, Ala, Nerthus, Unchi-Maka, Danu, Coatlique… In de paar afbeeldingen van Gaia die van de Grieken tot ons komen, lijkt Ze op de troon te zitten , of als een mooie en volwassen vrouw met wild haar, die opduikt uit de openende aarde.

Volgens Frank Waters, een Indiaanse stamoudste: „Voor de Indiërs is de aarde niet levenloos. Het is een levend wezen, de moeder van al het leven, onze Moeder Aarde. Al Haar kinderen, alles in de natuur, leeft: de levende steen, de grote ademende bergen, bomen en planten, evenals vogels en dieren en de mens. Allen zijn verenigd in één harmonieus geheel.”

In een technologische echo van dit traditionele inzicht hebben de foto’s die sinds de jaren zestig vanuit de ruimte zijn gemaakt, mensen over de hele wereld wakker gemaakt voor onze aarde als geheel. Dit bewustzijn heeft ertoe geleid dat de naam Gaia opnieuw de kop opsteekt, dit keer in de natuurwetenschap, in de vorm van “The Gaia Thesis”, die beweert dat onze hele planetaire biosfeer een enkel levend organisme is.

Millennial Gaia-afbeeldingssleutel

De Millennial Gaia is een rijk gedetailleerd, minutieus gebeeldhouwd statement over de aarde en de onderlinge verbondenheid van al Haar kinderen.

Vanaf Haar baarmoeder naar buiten bewegend, tonen fijn gegraveerde tatoeages op Gaia’s benen de evolutie van het leven in de zeeën, van de vroegste bacteriën en eencellige protozoa tot de grote zeezoogdieren op Haar billen. Een sleutel tot alle wezens en hun tijdperken wordt verstrekt.

Soortgelijke gravures die Haar armen sieren, culmineren in het majestueuze Redwood-bos op Haar rechterarm en het tropische regenwoud op Haar linker.
Haar rechterborst is een overvloed aan voedende groenten en fruit, terwijl Haar linkerborst – boven Haar hart – de Maan is, waarvan de fasen de polsslag van de getijden van de oceaan en de vrouwencycli kloppen.

De ingewikkelde “Evolutie-mandala” die langs Haar haar loopt, is een rijk tapijt van kleine wezens die de evolutie van het leven van gewervelde dieren op het land volgen, met vlechten die de dubbele helix van DNA vertegenwoordigen en de navelstrengtakken van de levensboom vormen. De chronologische schaal is logaritmisch, beginnend bij de basis met het Devoon-tijdperk, toen de eerste primitieve amfibieën uit de moerassen op het droge kropen, en opwaarts evolueerden naar de moderne tijd. Verschillende geologische tijdperken worden onderscheiden door verschillende achtergrondvegetatie. De bijgevoegde diagrammen bieden een gedetailleerde sleutel.
Op de kruin van Haar hoofd wordt het toppunt van opkomend bewustzijn (“Kroon van de Schepping”) vertegenwoordigd door een potvis over Haar rechterhersenhelft (intuïtief), en een menselijk kind over Haar linker (analytisch). Het kind houdt een bal vast – een aardbol?

Rond Haar gezicht vormen clusters van bladeren die de vijftien heilige bomen op de Keltische Boomkalender vertegenwoordigen Haar haar. Er wordt een sleutel verstrekt. Onder haar haar bevinden zich ook bloemen: Rose, Poppy, Hibiscus, Daisy en Morning Glory. Om haar schouders cirkelen, een Monarchvlinder vertegenwoordigt de Zon, en een Luna Moth de Maan. Andere heilige insecten zijn te vinden onder Haar lommerrijke lokken: een libel (Azië), een Scarabee (Egypte) en een spin (Afrika en Amerika).

Wetenschappelijke kennis voedt een spiritueel ontwaken
(Oberons visie die hem ertoe bracht de Millennial Gaia te beeldhouwen)
Op 6 september 1970 had ik een mystieke ervaring die de loop van mijn leven en werk veranderde. Terwijl ik lag en naar de sterren staarde, kreeg ik een visioen dat de evolutie en het bewustzijn van de levende aarde samenvatte. Ik volgde de draad van mijn eigen DNA als een rivier terug naar zijn oorspronkelijke bron – terug naar de eerste cel die er ooit was – en keek toen toe hoe hij zich deelde en zich terug omhoog repliceerde langs de evolutionaire Boom des Levens totdat ik mijn eigen aanwezigheid voelde, door het DNA molecuul, in al het leven; en de aanwezigheid van al het leven in mij.

Mijn bewustzijn rees hoog boven de aarde uit terwijl ik zag hoe het leven zich over het oppervlak verspreidde – allemaal één enorm planetair organisme. De wijsheid van Gaia stroomde door mij heen en in mijn Visie gingen Haar ogen open om diep in mijn ziel door te dringen. Ze glimlachte naar me en zei: “Nu ken je me.” Sindsdien hebben Haar levende aanwezigheid en goddelijke inspiratie me nooit meer verlaten. Ik heb mijn leven en werk gewijd aan Haar evolutie en opkomend bewustzijn; één biosfeer, één Wezen.

Als oprichter en katalysator van de neo-heidense religieuze beweging schreef ik mijn openbaring in de vorm van een theologische premisse die sterk door de wetenschap werd beïnvloed. “TheaGen-esis: The Birth of the Goddess” – werd in 1971 gepubliceerd als hoofdartikel in Green Egg magazine, evenals in Llewellyn’s Gnostica News, Caveat Emptor, The New Broom en andere tijdschriften. De introductie van “Theagenese” bracht veel mensen en groepen in vervoering, wat leidde tot volumes correspondentie, rondleidingen door lezingen, interviews en andere artikelen.

“Het effect van ‘Thea Genesis; de Gaea-hypothese’…is buitengewoon geweest…” – schreef journalist Margot Adler in de eerste grote geschiedenis van de Neopagan-beweging, Drawing Down the Moon (1979).
Toen, in 1972, publiceerde James Lovelock, een atmosferische biochemicus die in Engeland woonde, een brief aan de redactie getiteld “Gaia as Seen Through the Atmosphere” in Atmospheric Environment. Dit was Lovelock’s eerste gepubliceerde verwijzing naar het begrip, en het eerste gebruik van de naam “Gaia” als een wetenschappelijke verwijzing naar de planetaire biosfeer van de aarde. In latere geschriften ging Lovelock naar dit concept verwijzen als “De Gaia-hypothese:” Ik zie de synchroniciteit van mijn theologische openbaring kort voor Lovelock’s wetenschappelijke als bewijs dat zowel Lovelock als ik onbewust dienden als voertuigen voor Gaia’s opkomende synergetische intelligentie.
Een boodschap van hoop voor een nieuw millennium…
Joseph Campbell, ‘s werelds meest vooraanstaande mytholoog, suggereerde dat de aarde als geheel beschouwd, zonder nationale grenzen, het symbool zou kunnen zijn voor een nieuwe planetaire mythologie. Vanaf het moment dat de mensen van de aarde voor het eerst het beeld van onze planeet zagen draaien in al Haar stralende blauw-witte pracht door de zwartfluwelen nacht, hebben velen van ons een bijna fysieke drang naar eenheid gevoeld. We beginnen onszelf onvermijdelijk te zien als integrale onderdelen van een oneindig divers, responsief en duurzaam macro-organisme.

Na vier miljard jaar evolutie zijn we op een magisch moment beland. Gaia zweeft machtig maar kwetsbaar te midden van de sterrenhemel. Ze roept ons en raakt onze menselijke harten aan, en we voelen dat we deel uitmaken van een zelfbewuste geest die in staat is zijn eigen bestaan te overdenken. En nu ze zichzelf door onze satelliet-ogen heeft gezien, ontwaakt ze tot bewustzijn. Wat worstelt om geboren te worden is een werkelijk planetaire – Gaiaans – mythe die mensen van alle tradities in onze verdeelde wereld uitnodigt om zichzelf te leren kennen als kinderen van dezelfde Moeder – Gaia Zelf; Moeder Aarde.

De eminente wetenschapper en woordvoerder van de ecologie-beweging Rene Dubos vertelde ons: “Onze redding hangt af van ons vermogen om een natuurreligie te creëren… die geschikt is voor de behoeften en kennis van de moderne mensheid.” Duboi’s sentiment vindt weerklank bij veel mensen met veel tradities en afkomst. Uit een onderzoek van de San Francisco Chronicle in 1990 bleek dat maar liefst 55% van de lezers het eens was met de stelling: “Ik geloof dat de aarde een levend wezen is, met een eigen bewustzijn en een eigen wil.”

De Gaia-thesis – Wetenschap ontmoet de godin

Laten we, om de aard van Gaia te begrijpen, onderzoeken hoe ons eigen lichaam tot stand komt. We beginnen als een enkele bevruchte cel (een “zygote”). Door vele delingen en vermenigvuldigingen herverdeelt die cel hetzelfde protoplasma. Het protoplasma dat nu door de verschillende biljoenen cellen van je lichaam stroomt, is dezelfde substantie die ooit de oorspronkelijke zygote vormde. Want als een cel zich voortplant, blijft de moedercel niet intact, maar worden in feite de twee nieuwe dochtercellen.

Dr. Leslie Orgel van het Salk Institute, La Jolla, Cal., zegt: “Als het leven hier spontaan was ontstaan en geëvolueerd, lijkt het op zijn minst mogelijk dat veel verschillende levensvormen met elkaar zouden concurreren. Maar in feite weten we dat alle levende wezens zijn geëvolueerd uit een enkele cel die de aarde ongeveer drie of vier miljard jaar geleden bewoonde – en er lijken geen sporen te zijn van uitgestorven concurrenten die op verschillende manieren zijn ontstaan … ”
Die oorspronkelijke cel, de eerste die het ontzagwekkende reproductievermogen ontwikkelde, verdeelde en herverdeelde zijn protoplasma in de talloze planten en dieren, waaronder wij. Zoals elk individu voortkomt uit een enkele cel, zo is al het leven op aarde ontstaan uit een enkele cel. Net zoals de cellen in ons lichaam verschillende functies aannemen en samenwerken, zo nemen de verschillende cellen van Gaia verschillende functies op zich en werken ze samen. De zeeën en de regenwouden produceren de zuurstof die wij zoogdieren consumeren; enzovoort. Dit planetaire wezen wordt in de harten en geesten van veel mensen geïdentificeerd met de entiteit die sinds de oudheid “Moeder Aarde” wordt genoemd.

John Seed, een oprichter van het Rainforest Information Center, zegt: “… het Gaia-idee is geen hypothese, maar gewoon de waarheid die voor ieders gezicht staat: de aarde is een enkel levend organisme en alle stukjes van de aarde zoals wij zijn cellen in het levende lichaam van de aarde en zij zijn de levens ondersteunende systemen.”

Gaia beeldhouwen – Oberon’s account

Na tientallen jaren van schrijven en lezingen geven over de Gaia-thesis, en vele goden en godinnen gebeeldhouwd hebben, wilde ik een sculptuur maken die elke persoon op aarde zou kunnen helpen iets te voelen van wat ik ervoer toen ze mijn ziel zo vele jaren geleden voor het eerst aanraakte; een “preek in steen” die de Gaia-stelling zou overbrengen. In de zomer van 1995 was Pat Winters, een geliefd lid van onze gemeenschap, zwanger en het project begon toen ik haar vroeg om te poseren voor fotostudies.

In de daaropvolgende jaren ging ik met tussenpozen verder met Gaia, waarbij ik eerst een gedetailleerde reliëfbol van de aarde maakte voor Haar buik en er geleidelijk een figuur omheen bouwde. Een mooie multiraciale vrouw genaamd Camilla Parham zorgde voor het perfecte gezicht en haar vele lange vlechten inspireerden de DNA-strengen van Gaia’s haar. Terwijl ik aan het beeldhouwwerk werkte, poseerden andere vrouwen voor verschillende elementen: Cinnamon Sky voor haar benen; Sara Robinson voor Haar armen. Tijdens dit proces was Liza Gabriel mijn belangrijkste medewerker, en haar constante inspiratie en input waren essentieel voor de creatie van de Gaia-figuur.

Toen mijn vrouw, Morning Glory (oprichter van de Mythic Images Collection, historicus van Godinnen en een mede-visionaire beeldhouwer) in september 1997 terugkeerde van het leiden van een Godinnenreis naar Griekenland, bracht ze een kleine replica mee van de Omphalos (navelsteen) van het Orakel van Delphi (wat ‘baarmoeder’ betekent) realiseerde ik me toen dat de buikbol van het Gaia-beeld zo moest worden geplaatst dat Haar navel zich in Delphi bevond. Ik moest de hele figuur uit elkaar halen en de wereldbol opnieuw vormgeven, waarbij ik India, Azië en Indonesië toevoeg.
Toen ik eenmaal het globale perspectief veranderde van VS-gecentreerd naar Delphi-gecentreerd, voelde ik dat mijn handen niet langer de mijne waren. Ik werd een gefascineerde waarnemer toen de figuur van de Godin vorm kreeg. Terwijl ze toekeken, bedachten Liza en Wolf de naam: “The Millennial Gaia.”

Vanaf december ’97 heb ik continu aan The Millennial Gaia gewerkt. Vrienden herinneren zich dat ik koortsachtig aan het werk was, zelfs op openbare evenementen. Ik moest een vergrootglas dragen om de kleine details te zien die mijn vingers vormden! Ten slotte, in april 1998, nam Liza me mee naar een huis op het platteland voor vier dagen, en las me hardop voor terwijl ik het Beeldhouwwerk voltooide. Ik maakte een mal, goot het eerste prototype, en Morning Glory en ik schilderden Haar. We waren in staat om Haar aan onze gemeenschap te presenteren tijdens de May Day-ceremonies, waar Ze ritueel werd ingewijd om de wereld in te gaan en het Gaiaanse bewustzijn van de mensen te wekken.

6 op voorraad


Het duizendjarige Gaia-verhaal
The Millennial Gaia
Een visionaire godin sculptuur
door Oberon Zell

Dit Millennial Gaia-beeld is gemaakt van hoogwaardig koudgegoten polyresin, met de handbeschilderd en individueel gepolijst.
Polyresin bestaat uit een mix van gemalen steen (o.a. graniet, marmer, soapstone) wat wordt vermengd met een vloeibare kunsthars.

Pakketpost

Deze unieke en prachtige afbeelding van Moeder Aarde – Gaia – een ontwerp van de visionaire kunstenaar Oberon Zell, brengt al meer dan 20 jaar vreugde en inspiratie voor mensen van alle leeftijden over de hele wereld.

Uitgebreide info over Gaia

De afbeelding van Gaia, een godin voor het nieuwe millennium, (oorspronkelijk gemaakt in 1998) wordt dit betoverende stuk een “preek in steen” genoemd, met de talloze symbolen en afbeeldingen die ze toont. Als een alomvattende weergave van de geschiedenis van het leven op en binnen de aarde, brengt ze de geest van onze levende planeet over.

Je hebt de godin van de aarde in handen!

Dit prachtige beeldje, The Millennial Gaia, brengt ons evoluerende bewustzijn van de aarde in fysieke vorm. Welke taal je ook spreekt, waar ter wereld je ook vandaan komt, je kunt The Millennial Gaia in je handen houden en Haar boodschap horen. Als je bij Haar thuis, op je werk, op school of in je gebedshuis woont, zal Ze ook met jou praten. Ooit was het verkennen van het aardoppervlak te voet, te paard en per schip het grote avontuur van de mensheid. Nu, met de technologie van het nieuwe millennium, is het de manier waarop we communiceren over en zorgen voor onze planeet die onze grootste grens is, een die ons helpt een geest van eenheid en samenwerking te vinden tussen alle mensen op aarde

We hebben Moeder Aarde altijd gekend. “Van de aarde zing ik, de oudste van allemaal en moeder van de goden…”
Zo begint de Homerische Hymne aan Gaia, de Moeder Aarde. Gaia (of Gaea) is de naam die door de oude Grieken werd gegeven aan de oorspronkelijke planetaire godin die sinds het begin van het stenen tijdperk door de mensheid wordt aanbeden. Een nog oudere vorm van Haar naam, Ge, is de wortel van de namen van de Aardwetenschappen, Geologie en Aardrijkskunde.

Over de hele wereld herkennen zelfs kleine kinderen intuïtief Moeder Aarde of Moeder Natuur. Ze is het oudste en meest algemeen erkende religieuze archetype in de hele menselijke ervaring – de moeder van alle moeders.

Gebeeldhouwde afbeeldingen van Haar dateren uit de tijd van de Cro-Magnon-volkeren van 30.000 jaar geleden, en zijn te vinden op het Euraziatische continent, van Spanje tot Siberië. In Hesiodus’ Theogonie (het oude Griekse scheppingsverhaal) werd Gaia gecreëerd door Licht en Liefde vanuit de oer-kosmische Chaos. Haar eerste nakomeling was Ouranos, de hemel. Bevrucht door de kometenpijlen van Eros, baarde Gaia alle planten, dieren, titanen, goden, godinnen en natuurlijk de mensheid ter wereld. Dus Gaia is de Moeder van ons allemaal.

De Grieken bleven Haar aanbidden met gerst en honingkoeken die op heilige openingen in Haar oppervlak werden geplaatst, zelfs nadat Ze in hun mythologie als de primaire godheid was verdrongen door de binnenvallende Olympische goden. De rotsen en stenen werden “de beenderen van Gaia” genoemd. De Kretenzers noemden haar Rhea en de Lydiërs Cybele. Ze is Prithivi voor de hindoes, Yorubans van Nigeria noemen Haar Asaya, Australische stamvolken kennen Haar als Kunapipi, en in Peru is ze Pachamama. Andere volkeren hebben Haar gekend als Terra, Nu Kwa, Hertha, Neith, Mami Aruru, Papa, Ala, Nerthus, Unchi-Maka, Danu, Coatlique… In de paar afbeeldingen van Gaia die van de Grieken tot ons komen, lijkt Ze op de troon te zitten , of als een mooie en volwassen vrouw met wild haar, die opduikt uit de openende aarde.

Volgens Frank Waters, een Indiaanse stamoudste: „Voor de Indiërs is de aarde niet levenloos. Het is een levend wezen, de moeder van al het leven, onze Moeder Aarde. Al Haar kinderen, alles in de natuur, leeft: de levende steen, de grote ademende bergen, bomen en planten, evenals vogels en dieren en de mens. Allen zijn verenigd in één harmonieus geheel.”

In een technologische echo van dit traditionele inzicht hebben de foto’s die sinds de jaren zestig vanuit de ruimte zijn gemaakt, mensen over de hele wereld wakker gemaakt voor onze aarde als geheel. Dit bewustzijn heeft ertoe geleid dat de naam Gaia opnieuw de kop opsteekt, dit keer in de natuurwetenschap, in de vorm van “The Gaia Thesis”, die beweert dat onze hele planetaire biosfeer een enkel levend organisme is.

Millennial Gaia-afbeeldingssleutel

De Millennial Gaia is een rijk gedetailleerd, minutieus gebeeldhouwd statement over de aarde en de onderlinge verbondenheid van al Haar kinderen.

Vanaf Haar baarmoeder naar buiten bewegend, tonen fijn gegraveerde tatoeages op Gaia’s benen de evolutie van het leven in de zeeën, van de vroegste bacteriën en eencellige protozoa tot de grote zeezoogdieren op Haar billen. Een sleutel tot alle wezens en hun tijdperken wordt verstrekt.

Soortgelijke gravures die Haar armen sieren, culmineren in het majestueuze Redwood-bos op Haar rechterarm en het tropische regenwoud op Haar linker.
Haar rechterborst is een overvloed aan voedende groenten en fruit, terwijl Haar linkerborst – boven Haar hart – de Maan is, waarvan de fasen de polsslag van de getijden van de oceaan en de vrouwencycli kloppen.

De ingewikkelde “Evolutie-mandala” die langs Haar haar loopt, is een rijk tapijt van kleine wezens die de evolutie van het leven van gewervelde dieren op het land volgen, met vlechten die de dubbele helix van DNA vertegenwoordigen en de navelstrengtakken van de levensboom vormen. De chronologische schaal is logaritmisch, beginnend bij de basis met het Devoon-tijdperk, toen de eerste primitieve amfibieën uit de moerassen op het droge kropen, en opwaarts evolueerden naar de moderne tijd. Verschillende geologische tijdperken worden onderscheiden door verschillende achtergrondvegetatie. De bijgevoegde diagrammen bieden een gedetailleerde sleutel.
Op de kruin van Haar hoofd wordt het toppunt van opkomend bewustzijn (“Kroon van de Schepping”) vertegenwoordigd door een potvis over Haar rechterhersenhelft (intuïtief), en een menselijk kind over Haar linker (analytisch). Het kind houdt een bal vast – een aardbol?

Rond Haar gezicht vormen clusters van bladeren die de vijftien heilige bomen op de Keltische Boomkalender vertegenwoordigen Haar haar. Er wordt een sleutel verstrekt. Onder haar haar bevinden zich ook bloemen: Rose, Poppy, Hibiscus, Daisy en Morning Glory. Om haar schouders cirkelen, een Monarchvlinder vertegenwoordigt de Zon, en een Luna Moth de Maan. Andere heilige insecten zijn te vinden onder Haar lommerrijke lokken: een libel (Azië), een Scarabee (Egypte) en een spin (Afrika en Amerika).

Wetenschappelijke kennis voedt een spiritueel ontwaken
(Oberons visie die hem ertoe bracht de Millennial Gaia te beeldhouwen)
Op 6 september 1970 had ik een mystieke ervaring die de loop van mijn leven en werk veranderde. Terwijl ik lag en naar de sterren staarde, kreeg ik een visioen dat de evolutie en het bewustzijn van de levende aarde samenvatte. Ik volgde de draad van mijn eigen DNA als een rivier terug naar zijn oorspronkelijke bron – terug naar de eerste cel die er ooit was – en keek toen toe hoe hij zich deelde en zich terug omhoog repliceerde langs de evolutionaire Boom des Levens totdat ik mijn eigen aanwezigheid voelde, door het DNA molecuul, in al het leven; en de aanwezigheid van al het leven in mij.

Mijn bewustzijn rees hoog boven de aarde uit terwijl ik zag hoe het leven zich over het oppervlak verspreidde – allemaal één enorm planetair organisme. De wijsheid van Gaia stroomde door mij heen en in mijn Visie gingen Haar ogen open om diep in mijn ziel door te dringen. Ze glimlachte naar me en zei: “Nu ken je me.” Sindsdien hebben Haar levende aanwezigheid en goddelijke inspiratie me nooit meer verlaten. Ik heb mijn leven en werk gewijd aan Haar evolutie en opkomend bewustzijn; één biosfeer, één Wezen.

Als oprichter en katalysator van de neo-heidense religieuze beweging schreef ik mijn openbaring in de vorm van een theologische premisse die sterk door de wetenschap werd beïnvloed. “TheaGen-esis: The Birth of the Goddess” – werd in 1971 gepubliceerd als hoofdartikel in Green Egg magazine, evenals in Llewellyn’s Gnostica News, Caveat Emptor, The New Broom en andere tijdschriften. De introductie van “Theagenese” bracht veel mensen en groepen in vervoering, wat leidde tot volumes correspondentie, rondleidingen door lezingen, interviews en andere artikelen.

“Het effect van ‘Thea Genesis; de Gaea-hypothese’…is buitengewoon geweest…” – schreef journalist Margot Adler in de eerste grote geschiedenis van de Neopagan-beweging, Drawing Down the Moon (1979).
Toen, in 1972, publiceerde James Lovelock, een atmosferische biochemicus die in Engeland woonde, een brief aan de redactie getiteld “Gaia as Seen Through the Atmosphere” in Atmospheric Environment. Dit was Lovelock’s eerste gepubliceerde verwijzing naar het begrip, en het eerste gebruik van de naam “Gaia” als een wetenschappelijke verwijzing naar de planetaire biosfeer van de aarde. In latere geschriften ging Lovelock naar dit concept verwijzen als “De Gaia-hypothese:” Ik zie de synchroniciteit van mijn theologische openbaring kort voor Lovelock’s wetenschappelijke als bewijs dat zowel Lovelock als ik onbewust dienden als voertuigen voor Gaia’s opkomende synergetische intelligentie.
Een boodschap van hoop voor een nieuw millennium…
Joseph Campbell, ‘s werelds meest vooraanstaande mytholoog, suggereerde dat de aarde als geheel beschouwd, zonder nationale grenzen, het symbool zou kunnen zijn voor een nieuwe planetaire mythologie. Vanaf het moment dat de mensen van de aarde voor het eerst het beeld van onze planeet zagen draaien in al Haar stralende blauw-witte pracht door de zwartfluwelen nacht, hebben velen van ons een bijna fysieke drang naar eenheid gevoeld. We beginnen onszelf onvermijdelijk te zien als integrale onderdelen van een oneindig divers, responsief en duurzaam macro-organisme.

Na vier miljard jaar evolutie zijn we op een magisch moment beland. Gaia zweeft machtig maar kwetsbaar te midden van de sterrenhemel. Ze roept ons en raakt onze menselijke harten aan, en we voelen dat we deel uitmaken van een zelfbewuste geest die in staat is zijn eigen bestaan te overdenken. En nu ze zichzelf door onze satelliet-ogen heeft gezien, ontwaakt ze tot bewustzijn. Wat worstelt om geboren te worden is een werkelijk planetaire – Gaiaans – mythe die mensen van alle tradities in onze verdeelde wereld uitnodigt om zichzelf te leren kennen als kinderen van dezelfde Moeder – Gaia Zelf; Moeder Aarde.

De eminente wetenschapper en woordvoerder van de ecologie-beweging Rene Dubos vertelde ons: “Onze redding hangt af van ons vermogen om een natuurreligie te creëren… die geschikt is voor de behoeften en kennis van de moderne mensheid.” Duboi’s sentiment vindt weerklank bij veel mensen met veel tradities en afkomst. Uit een onderzoek van de San Francisco Chronicle in 1990 bleek dat maar liefst 55% van de lezers het eens was met de stelling: “Ik geloof dat de aarde een levend wezen is, met een eigen bewustzijn en een eigen wil.”

De Gaia-thesis – Wetenschap ontmoet de godin

Laten we, om de aard van Gaia te begrijpen, onderzoeken hoe ons eigen lichaam tot stand komt. We beginnen als een enkele bevruchte cel (een “zygote”). Door vele delingen en vermenigvuldigingen herverdeelt die cel hetzelfde protoplasma. Het protoplasma dat nu door de verschillende biljoenen cellen van je lichaam stroomt, is dezelfde substantie die ooit de oorspronkelijke zygote vormde. Want als een cel zich voortplant, blijft de moedercel niet intact, maar worden in feite de twee nieuwe dochtercellen.

Dr. Leslie Orgel van het Salk Institute, La Jolla, Cal., zegt: “Als het leven hier spontaan was ontstaan en geëvolueerd, lijkt het op zijn minst mogelijk dat veel verschillende levensvormen met elkaar zouden concurreren. Maar in feite weten we dat alle levende wezens zijn geëvolueerd uit een enkele cel die de aarde ongeveer drie of vier miljard jaar geleden bewoonde – en er lijken geen sporen te zijn van uitgestorven concurrenten die op verschillende manieren zijn ontstaan … ”
Die oorspronkelijke cel, de eerste die het ontzagwekkende reproductievermogen ontwikkelde, verdeelde en herverdeelde zijn protoplasma in de talloze planten en dieren, waaronder wij. Zoals elk individu voortkomt uit een enkele cel, zo is al het leven op aarde ontstaan uit een enkele cel. Net zoals de cellen in ons lichaam verschillende functies aannemen en samenwerken, zo nemen de verschillende cellen van Gaia verschillende functies op zich en werken ze samen. De zeeën en de regenwouden produceren de zuurstof die wij zoogdieren consumeren; enzovoort. Dit planetaire wezen wordt in de harten en geesten van veel mensen geïdentificeerd met de entiteit die sinds de oudheid “Moeder Aarde” wordt genoemd.

John Seed, een oprichter van het Rainforest Information Center, zegt: “… het Gaia-idee is geen hypothese, maar gewoon de waarheid die voor ieders gezicht staat: de aarde is een enkel levend organisme en alle stukjes van de aarde zoals wij zijn cellen in het levende lichaam van de aarde en zij zijn de levens ondersteunende systemen.”

Gaia beeldhouwen – Oberon’s account

Na tientallen jaren van schrijven en lezingen geven over de Gaia-thesis, en vele goden en godinnen gebeeldhouwd hebben, wilde ik een sculptuur maken die elke persoon op aarde zou kunnen helpen iets te voelen van wat ik ervoer toen ze mijn ziel zo vele jaren geleden voor het eerst aanraakte; een “preek in steen” die de Gaia-stelling zou overbrengen. In de zomer van 1995 was Pat Winters, een geliefd lid van onze gemeenschap, zwanger en het project begon toen ik haar vroeg om te poseren voor fotostudies.

In de daaropvolgende jaren ging ik met tussenpozen verder met Gaia, waarbij ik eerst een gedetailleerde reliëfbol van de aarde maakte voor Haar buik en er geleidelijk een figuur omheen bouwde. Een mooie multiraciale vrouw genaamd Camilla Parham zorgde voor het perfecte gezicht en haar vele lange vlechten inspireerden de DNA-strengen van Gaia’s haar. Terwijl ik aan het beeldhouwwerk werkte, poseerden andere vrouwen voor verschillende elementen: Cinnamon Sky voor haar benen; Sara Robinson voor Haar armen. Tijdens dit proces was Liza Gabriel mijn belangrijkste medewerker, en haar constante inspiratie en input waren essentieel voor de creatie van de Gaia-figuur.

Toen mijn vrouw, Morning Glory (oprichter van de Mythic Images Collection, historicus van Godinnen en een mede-visionaire beeldhouwer) in september 1997 terugkeerde van het leiden van een Godinnenreis naar Griekenland, bracht ze een kleine replica mee van de Omphalos (navelsteen) van het Orakel van Delphi (wat ‘baarmoeder’ betekent) realiseerde ik me toen dat de buikbol van het Gaia-beeld zo moest worden geplaatst dat Haar navel zich in Delphi bevond. Ik moest de hele figuur uit elkaar halen en de wereldbol opnieuw vormgeven, waarbij ik India, Azië en Indonesië toevoeg.
Toen ik eenmaal het globale perspectief veranderde van VS-gecentreerd naar Delphi-gecentreerd, voelde ik dat mijn handen niet langer de mijne waren. Ik werd een gefascineerde waarnemer toen de figuur van de Godin vorm kreeg. Terwijl ze toekeken, bedachten Liza en Wolf de naam: “The Millennial Gaia.”

Vanaf december ’97 heb ik continu aan The Millennial Gaia gewerkt. Vrienden herinneren zich dat ik koortsachtig aan het werk was, zelfs op openbare evenementen. Ik moest een vergrootglas dragen om de kleine details te zien die mijn vingers vormden! Ten slotte, in april 1998, nam Liza me mee naar een huis op het platteland voor vier dagen, en las me hardop voor terwijl ik het Beeldhouwwerk voltooide. Ik maakte een mal, goot het eerste prototype, en Morning Glory en ik schilderden Haar. We waren in staat om Haar aan onze gemeenschap te presenteren tijdens de May Day-ceremonies, waar Ze ritueel werd ingewijd om de wereld in te gaan en het Gaiaanse bewustzijn van de mensen te wekken.