Energetisch werken

             Energetisch werken: Hoe werkt dat?

Energetisch werken is een therapie die dieper gaat dan alleen het fysieke lichaam, zodat wij op die manier holistische kunnen werken. Door het behandelen van de Chakra's, kom je automatisch in het energetische lichaam, van daaruit worden de auralagen beïnvloed waardoor er een tijdelijke balans gebracht kan worden in alle lichamen.

Energetisch werken is het werken in de aura, het energieveld en met het lichaam. Energetisch werken is samenwerken met de stenen en de energie van de behandelaar en de persoon die de behandeling ondergaat. Deze behandelaar kan het energieveld “lezen” en zo een toevoeging doen of iets weghalen zodat de doorstroming verbetert.

De chakra’s en meridianen worden daarbij gebruikt om de energie beter te laten doorstromen. De chakra’s zijn verbonden met de hormoonklieren. Als er een verstoring in de doorstroming aanwezig is dan werkt de hormoonklier die daarmee verbonden is, ook niet optimaal en kunnen er klachten ontstaan.

Alles is met elkaar verbonden en we hebben energetisch de mogelijkheid om daar iets mee te doen.

We kunnen dan de volgende vragen stellen:

-Wat zijn de klachten?
-Waar komen de klachten vandaan?

Door een intensief samen zoeken (therapeut met cliënt) naar de oorzaak, kunnen we gericht de klacht gaan benaderen.
Uit ervaring is gebleken dat de meeste klachten chronisch zijn, deze worden energetisch opgebouwd en na korte of lange tijd gaan die zich uiten in lichamelijke klachten.

De bron van de oorzaak.

Wanneer we met klachten te maken hebben, zijn het vaak symptomen van de oorzaak.

Hoe komen we daar nu achter?

Wanneer iemand hoofdpijn heeft, kan je een middel innemen die de hoofdpijn verminderd. Wanneer je niet op zoek gaat waardoor dat je hoofdpijn hebt, blijf je in een cirkeltje ronddraaien. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor de hoofdpijn ontstaat. Zelfonderzoek is hier een weg om de oorzaak op te sporen.

Lees meer over energetisch werken

In het weekend kan er hoofdpijn ontstaan doordat je later opstaat en te laat koffie drinkt. De cafeïne!!
Juist door ontspanning kan er ook hoofdpijn ontstaan. Voedingsstoffen en een niet optimale darmfunctie, waarvan je niets hoeft te merken, kunnen o.a. hoofdpijn veroorzaken.
Nu hebben we het nog steeds over hoofdpijn. Men kan een steen uitzoeken tegen die hoofdpijn, maar wordt dan ook de oorzaak aangepakt?

Door de Kinesiologie zijn we in staat naar de oorzaak op zoek te gaan. Wij maken gebruik van de spiertest en zo geeft het lichaam zelf aan wat er nodig is om bij je balans te komen. Nu is dit het mooiste om het zelf te ervaren, maar er is ook een mogelijkheid om via een ander die test te laten doen, met jouw naam en geboortedatum en adres. Zo werken we ook met baby’s en dieren. Daarbij kunnen wij ook niet fysiek testen.

Daarvoor maken wij gebruik van:

• Helende stenen
• Steenlegging
• Kinesiologie
• Chakra Code
• Ch'i Balancer
• Gesprekstherapie

Door deze methodes te gebruiken hebben we geleerd dat de oorzaak vaak uit verschillende onderdelen kunnen bestaan.
Soms is het een opstapeling van kleine gebeurtenissen of soms van heel ingrijpende gebeurtenissen.

Het is belangrijk om in te zien dat alles wat vroeger is gebeurd, je gemaakt heeft tot wat je nu bent. Ben je daar gelukkig mee, is er niets aan de hand.

Heb je lichamelijke klachten en/of het gevoel dat je niet lekker in je vel zit, is het misschien tijd om het nu een andere wending te laten krijgen.
Dat het belangrijk is om dingen los te laten en het verleden een plekje te geven, weten we allemaal. Natuurlijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan.
Iets wat je in jaren hebt opgebouwd kan niet in een paar maanden worden afgebroken.
Alles heeft zijn tijd nodig, ook het proces van heling.

Kiezen van stenen

Welke steen past bij je en hoe kies je een steen?
• Op het gevoel, intuïtie, kleur, vorm.
• Door het voelen van warmte, direct voelbaar.
• Gevoel van energie stroom, boven de steen.
• Testen van de steen via de zonnevlecht “plexus solaris”

Testen via Kinesiologie

Zoals men op de website kan lezen heeft een steen een gebied waarop deze werkzaam is.
Er zijn voor één klacht meerdere stenen die daarvoor in aanmerking kunnen komen. Welke steen is dan de goede steen?
Wij zaten ook met deze vraag en zijn ons gaan verdiepen in de Kinesiologie.
Kinesiologie, letterlijk 'De leer van de beweging', is een therapeutische manier van werken waarbij er gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld.

Het werken met spiertesten vormt de basis, spieren reageren met spanningsveranderingen op stress en ziekte.

Wij gebruiken de spierspanning test om de juiste steen te vinden. Met deze methode kunnen mensen zelf voelen dat ze met de steen sterker zijn dan zonder de steen. Doordat het lichaam een reactie geeft bij het vast houden van een steen wordt niet de klacht aangepakt maar de oorzaak van de klacht.
Wanneer deze test niet zelf bij de persoon gedaan kan worden is er de mogelijkheid om het via een testpersoon te doen met de gegevens van die persoon. Dit kan ook wanneer er bij een klein kind, ziek persoon of een huisdier geen fysieke test uitgevoerd kan worden.

Hoe komt het dat onze trilling is veranderd?

Door invloeden van buitenaf, voeding, slaap te kort, geen beslissingen nemen, geen grenzen trekken, denkpatronen, paradigma's, negatieve instelling enz., daar verandert je trilling door.

Als je trilling negatief wordt beïnvloed, kan dit leiden tot een lagere trilling en/of energie verlies en zo mentale en/of fysieke klachten veroorzaken omdat de balans er niet is.

De trilling kan ook positief worden beïnvloed, b.v. door blije gedachten, muziek. We gaan op zoek naar wat je trilling kan veranderen. We zijn allemaal in staat onze eigen trilling te veranderen, maar ook de trilling van onze omgeving.

Edelsteenlegging

Door middel van testen en Chakra-Code wordt de steenlegging bepaald. De legging kan bestaan uit verschillende steensoorten of uit één steensoort.
We beginnen met een basislegging bestaande uit bergkristalpunten, mannelijk en vrouwelijke punten, met soms een aanvulling van rookkwarts en rozekwarts. Dit is bedoelt om de doorstroming te activeren.

De plaats van de andere stenen is in de meeste gevallen op een chakra. Dit zorgt voor een verbeterde draaiing van de chakra. De kleuren van de stenen komen niet altijd overeen met de kleuren van de chakra. Soms is een compenserende kleur nodig om de chakra in balans te brengen. Wanneer een chakra kwetsbaar is kan de boven- of onderliggende chakra behandeld worden, waardoor de doorstroming beter tot stand komt.

De behandelingsduur varieert tussen de 20 en 30 minuten. Tijdens deze legging kunnen er allerlei ervaringen naar bovenkomen. Door een steenlegging kan de ervaringen nooit groter worden dan dat je op dat moment aankan. De energie van de stenen zorgt voor veiligheid, rust en geborgenheid. Dit kan worden ervaren alsof er een warme deken over je heen gelegd wordt. Elke steenlegging heeft een eigen uitwerking. Niet één steenlegging is hetzelfde.

Een zelfde steenlegging bij dezelfde persoon geeft elke keer een ander gevoel. Het lichaam pakt de energie die het op dat moment nodig heeft.
Je kunt een klacht specifiek met een steenlegging behandelen. Je kan ook steenlegging doen voor, rust, stress, burn-out, je basiskleur of een kleur die je tekort komt.
Tijdens de legging kan er, als dat nodig is, energetisch gewerkt worden.

Ch'i Balancer

De Ch'i Balancer is een uniek stuk gereedschap, waarmee op een doeltreffende en effectieve manier de energie van lichaam en geest in balans kan worden gebracht.

De Ch'i Balancer, die de vorm heeft van het in elke celkern aanwezige DNA, heeft een diepe werking op het lichaam, het energiesysteem en het bewustzijn.
Het beïnvloedt de communicatie tussen lichaam en geest in gunstige zin.
Communicatie tussen lichaam en geest vindt plaats in de vorm van een in- en uitgaande energiebeweging. Deze in- en uitgaande beweging kan men omschrijven als het natuurlijke ritme van de mens. Treden hier storingen op dan zullen emotionele en/of fysieke problemen het uiteindelijke gevolg zijn.

Ch'i Balancers zijn gemaakt van edelstenen in de vorm van een rechts- plus een linksdraaiende spiraal. Met deze combinatie van edelstenen en spiraalvorm heeft men een stemvork waarmee storingen in de in- en uitgaande energiestroom eenvoudig en effectief kunnen worden gecorrigeerd. Hierdoor zal men zich weldra vitaler en gezonder voelen.

De edelstenen die wij gebruiken voor de Ch'i Balancers zijn van uitstekende kwaliteit en zijn met zorg geselecteerd.

Met de rechtsdraaiende spiraalvorm worden verstoringen van de ingaande energiestroom gecorrigeerd. En met de linksdraaiende spiraalvorm kunnen storingen in de uitgaande energiestroom worden verholpen. De keus welke steensoort(en) iemand nodig heeft is persoonlijk en kan met behulp van een polsdiagnose, toegepaste kinesiologie of anderszins worden bepaald.

VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN CH'I BALANCERS ZIJN:

* Het kent geen bijwerkingen
* Kan naast elke andere therapievorm gebruikt worden
* Werkt bevorderend op andere therapievormen
* Heeft een diepe werking in het energiegebied
* Het gebruik is zeer eenvoudig

Gesprekstherapie

Door middel van gesprekken zal de therapeut samen met de cliënt inzicht trachten te verkrijgen in het probleem van de cliënt.
De cliënt komt met een klacht, fysiek of mentaal en geeft aan waaraan hij of zij wil werken.
Er zal een plan worden opgezet wat voor de cliënt de beste methode is om te helpen bij het oplossen of beheersen van het probleem.
Wanneer de cliënt het idee heeft dat de stenen het probleem kunnen oplossen, kunnen we uitleggen dat men altijd zelf met het probleem aan de slag moet. De stenen geven energie om dit traject mogelijk te maken.
Men kan het zien als een trapleuning, men loopt er gemakkelijker door naar boven, maar als men onderaan de trap blijft staan, kunnen er wel 10 trapleuningen zitten, daar schiet men niets mee op.
Men “moet” in beweging komen wil er iets veranderen.
Die mogelijkheid wordt geboden door de energie van de stenen.